Tritonus
01. januar 2010 · Categories: Nyheder

logoTritonus har fået både nyt logo og ny hjemmeside, lavet af Martin Savery, som er grafisk designer og kender koret rigtig godt og ved hvad vi står for, da han selv er tidligere mangeårig Tritonus-sanger.

Selv forklarer Martin om logoet:

“Logoet / hjertet er sammensat af to stiliserede syngende ansigter, som overlapper / komplementerer hinanden og hvor mundene smelter sammen til én.  

Sangerne synger både “med” og “mod” hinanden… – “Med” hinanden illustreret ved at de smelter sammen i et hele: hjertet / musikken / værket – og “mod” hinanden illustreret ved de to modsatrettede hvide “lyd-kiler” som symboliserer de forskellige stemmegrupper / dobbeltkor / solister som på skift træder frem og “gør sig bemærket”.

Og det er i samværet der opstår den særlige ild (flammen i centrum af logoet), som nærer hjertet og holder det igang…

Logoet kan også opfattes som en sommerfugl – og denne symboliserer på én gang både musikkens/lydens flygtighed og forbindelsen til korets stifter, John Høybye, som også har en sommerfugl i sit logo…”

For os i Tritonus symboliserer hjertet i det nye logo desuden både kærligheden til musikken – og at vi ønsker at dele denne med vores publikum gennem gode koncertoplevelser.

Dette falder fint i tråd med en anden betydning, man kan lægge i logoet, og som netop er et af Tritonus’s særlige kendetegn: nemlig det skæve, at være i bevægelse samt variation – at musikken og lyden skal have kant, være spændende, varieret og komme ud i forskellige retninger – såvel stilmæssigt som rumligt, at vi bl.a. forsøger at udtrykke musikken gennem forskellige utraditionelle virkemidler, f.eks. varierende koropstillinger, hvor publikum får forskellige lydoplevelser med lyden kommende fra forskellige retninger.

Logoet er – som det fremgår af hjemmesiden – udarbejdet i forskellige farveversioner, som kan anvendes efter lyst i forskellige sammenhænge.

You must be logged in to leave a reply.